Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.

mapa stránek   

 

Přehled technologických procesů

 

P.Č. Třída   CZ-NACE Technologický postup/ předpis ČSN TKP kapitola TP
1 43.11 Demolice 43.12 Příprava staveniště 42.11 Výstavba silnic a dálnic Zemní práce - část úprava podloží vozovek 73 3050 73 6133   4, 5 94
2 Zemní práce - část zpevnění zemin pojivy 73 6133 4 94
3 Vyztužené násypy, hřebíkované svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot 73 3050 73 6133 4, 30 95, 97
4 Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž 73 2005 EN 1537 EN 12715 EN 12716 EN 14199 29  
5 42.13 Výstavba mostů a tunelů Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení - od třídy betonu C 12/15    (B 15) včetně EN 206-1 73 2401 P ENV 13670-1 18  
6 Beton - od třídy C 16/20 včetně - výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, pylony apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, tunely, piloty a podzemní stěny EN 206-1 73 2401 EN 1536 EN 12699 EN 1538 P ENV 13670-1 3, 11, 16, 18, 20, 24, 25 83,  104, 107, 121, 137, 152, 187, 193
7 Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí) 73 2601 73 2603   19, 20 79, 86, 197
7a Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy 73 2401 EN 206-1 P ENV 13670-1 18, 20  
8 Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů 73 6242 P 73 0600                21 107, 120, 121, 164, 178
9 Osazení mostních ložisek a závěrů EN 1337 22, 23      75, 80, 86, 160, 173
10 42.11 Výstavba silnic a dálnic Hutněné asfaltové vrstvy 73 6121   5, 7 87,  111, 112, 115, 126, 134, 147, 148, 151, 162
11 Litý asfalt 73 6122 8               
12 Cementobetonové kryty 73 6123-1 6 91, 92
13 Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy          73 6124-1 5  
14 Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – mezerovitý beton 73 6124-2 5  
15 Nestmelené vrstvy - Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina 73 6126-1 5  
16 Nestmelené vrstvy - Vibrovaný štěrk 73 6126-2 5  
17   Prolévané vrstvy - Asfaltocementový beton 73 6127-3 5, 7  
18 Prolévané vrstvy - Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou 73 6127-1 5  
19 Prolévané vrstvy - Kamenivo zpevněné popílkovou suspensí 73 6127-4 5 93
20 Prolévané vrstvy - Penetrační makadam 73 6127-2 5  
21 Neobsazeno      
22 Postřiky a nátěry - část nátěry 73 6129 EN 12271 26 67, 68, 87, 115, 147
23 Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena EN 12273 73 6130 27, 28 87,  105, 115
24 Dlažby a dílce - Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců 73 6131-1až 3 9, 10 153, 192
25 Dopravní značky, část vodorovné značení PENV 13459-2 EN 1436 14 70, 133
26 Dopravní značky - část osazování svislých dopravních značek a zařízení 73 6021 EN 12899-1 14 65, 66, 81, 119, 141, 143, 165, 174, 194
27 Protihlukové stěny P ENV 13670-1 25, 18, 19 104, 194
28 Oprava betonových konstrukcí EN 206-1 73 2401 EN 1504-1 až 8, 10  P ENV 1504-9 31 88, 120, 121, 175, 183
29 Stavba tunelů vč. technologického vybavení 73 7501 73 7507 24 98
30 Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu EN 1317-1,2,3 a 5 11 63, 84, 106, 114,  139, 140, 158, 166,     167 / 2008, 168, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 196
31 Odvodnění PK a mostů 73 6101 73 6201   3, 18 51, 83, 107, 152, 194

 

 

Copyright © 1996 - 2011, SVODIDLA, s.r.o. a jednotliví autoři.
Upozornění: všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu SVODIDLA, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.svodidla.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířít s podmínkou uvedení zdroje www.svodidla.cz.
Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.svodidla.cz.